Surub cu cap hexagonal cu guler DIN 6921

Surub cu cap hexagonal cu guler DIN 6921

Dimensiuni disponibile pe grupe de calitate:

DIN 6921- 8.8:

  • M5x10 ….. M5x50
  • M6x10 ….. M6x60
  • M8x16 ….. M8x80
  • M10x20 ….. M10x100
  • M12x20 ….. M12x100

DIN 6921 – 10.9 cu pas fin:

  • M10x20 ….. M10x100           Pas filet: 1,25 mm
  • M12x25 ….. M12x120            Pas filet: 1,50 mm
  • M14x30 ….. M14x140            Pas filet: 1,50 mm
  • M16x35 ….. M16x140            Pas filet: 1,50 mm

din6921din 69216921-10.96921-10.9.

Surub cu cap hexagonal cu guler

DIN 6921